Strona Główna

Historia parafii

Galeria

Z życia parafii

Kancelaria

Duszpasterze

Grupy
DUSZPASTERZEProboszcz Ks. prałat Zbigniew Pruchnicki

Delegat Arcybiskupa Warszawskiego ds. Misji Archidiecezji Warszawskiej
Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Archidiecezji Warszawskiej
Radny w Krajowej Radzie Misyjnej przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji
Konfrater Zakonu Ojców Paulinów

W parafii od roku: 1996

Rok święceń: 1982

Ulubiony fragment z Pisma Świętego:
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie./J 19, 25-27/
Wikariusz Ks. Grzegorz Smoła

W parafii od roku: 2013

Rok święceń: 1996

Ulubiona myśl:
Być dobrym jak chleb./św. Brat Albert Chmielowski/
Wikariusz Ks. Adrian Zawadzki

W parafii od roku: 2014

Rok święceń: 2008

Ulubiony fragment z Pisma Świętego:
Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata./Ga 6,14/
Wikariusz Ks. Maciej Smoliński

W parafii od roku: 2022

Rok święceń: 1993

Ulubiony fragment z Pisma Świętego: